پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهرا مومنی [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، لیگاندهای اتیلن دی آمین و اتانول آمین بر روی پلی وینیل کلرید به عنوان تکیه گاه متصل شدند و در پی آن کاتالیزور های هتروژن [PVC-EN-[MoO2(acac)] ، PVC-EN-[Mo(CO)4 و [PVC-EA-[Mo(CO)4 سنتز شدند. از این کاتالیزورهای جدید و مؤثر جهت اپوکسایش آلکن ها با ترشری-بوتیل هیدرو پراکسید استفاده شد، سپس خصوصیات آنها به وسیله آنالیز عنصری، IR، TG-DTA، SEM و ICP مشخص شدند. فعالیت کاتالیزوری و استفاده مجدد از کاتالیزور برای اپوکسایش آلکن ها بررسی شد. عواملی مانند: حلال و اکسنده جهت اپوکسایش سیکلو اکتن و آلکن ها بهینه شد. این کاتالیزور های محافظت شده، فعالیت بالایی در اپوکسایش انواع آلکن ها در حضور ترشری-بوتیل هیدروژن پراکسید از خود نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی وینیل کلرید #اپوکسایش آلکن #ترشری-بوتیل هیدروژن پراکسید #اتیلن دی آمین و اتانول آمین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)