پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا حسین بیگی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: هتروپلی‌آنیون‌ها طبقه‌ی گسترده‌ای از اکسیدهای فلزی چند هسته‌ای با پیوند فلز-اکسیژن با فرمول عمومی [XxMmOy]q- (x≦m) هستند که فلزاتی همچون تنگستن، مولیبدن و وانادیوم بیشتر در ساختار آن‌ها دیده می‌‎شود. هتروپلی‌اسیدها به عنوان کاتالیزور دارای معایبی همچون پایداری حرارتی پایین و مساحت سطح کم (1–10 m2/g) می‌باشند. به منظور بهبود ویژگی‌های کاتالیزوری هتروپلی‌اسیدها آن‌ها را برروی بسترهای کاتالیزوری مناسب قرار می‌دهند که باعث افزایش مساحت سطح و بهبود عملکرد کاتالیزوری آن‌ها می‌شود. بسترهای کاتالیزوری ترکیباتی هستند که مواد دارای فعالیت کاتالیزوری را در سطح خود پراکنده می‌کنند. در این پروژه هتروپلی‌اسیدهای تهیه شده به کمک پیوندهای یونی برروی بستر نانوالیاف پلی‌آنیلین قرار داده شد و از آن به عنوان کاتالیزگر ناهمگن استفاده گردید. پلی‌آنیلین یکی از قدیمی‌ترین پلیمرهای رسانای سنتزی است که هدایت الکتریکی بالای آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به روش سنتز آسان آن و مساحت سطح بالا اشاره کرد. کاتالیزگرهای تهیه شده به‌وسیله آنالیزهای FT-IR، UV-vis، TGA, ICP وEDX شناسایی و در اپوکسایش سیکلو اکتن به‌کار گرفته شدند. اپوکسیدها ترکیبات حلقوی سه عضوی می‌باشند که از اپوکسایش آلکن‌ها تولید می‌شوند این مواد حد واسط‌های مهمی در شیمی ‌آلی محسوب می‌شوند و همچنین به عنوان مواد اولیه برای تهیه گستره‌ی وسیعی از مواد شیمیایی و دارویی کاربرد دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هتروپلی‌آنیون‌ها #پلی‌اکسومتال‌ها #هتروپلی‌اسیدها #نانوالیاف پلی‌آنیلین #اپوکسایش #آلکن‌ها #سیکلواکتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)