پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مرضیه محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، روشی برای سنتز مشتقات جدیدی از ایمیدازو [2،1-a] پیریمیدین‌ها با استفاده از کاتالیزگر بیس (تری فنیل فسفین ) پالادیم (II) کلرید گزارش شده است. برای تهیه ی مشتقات ایمیدازو [2،1-a] پیریمیدین از 2-آمینو پیریمیدین (4) استفاده شد. ترکیب 2-آمینو-پیریمیدین (4) با پروپارژیل برمید (94) در استونیتریل ترکیب 2-آمینو-1-(2-پروپینیل) پریدینیوم برمید (91) را تولید کرد. از واکنش ترکیب (91) با مشتقات آریل یدید (92a-e) در حضور کاتالیزگرهای بیس (تری فنیل فسفین) پالادیم (II) کلرید و مس (I) یدید در حلال دی متیل فرمامید و باز تری-اتیل آمین، زیر جو گاز آرگون و دمای 70 درجه سانتی گراد مشتقات مختلف ایمیدازو [2،1-a] پیریمیدین (93a-e) سنتز شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)