پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فائزه نجفیان اشرفی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: ترکیب 1،2-بیس (2-هیدروکسی اتیل)-4-فنیل-1،2،4-تری-آزولیدین-3،5-دی اون از واکنش 4-فنیل یورازول با 2 مول 2-برمو اتانول درحلال DMAc ساخته شد. ساختار مونومر به کمک طیف سنجی IR و HNMR1 و CNMR13 شناسایی و تأیید شد. این ترکیب به عنوان مونومر جدید با فنیل ایزوسیانات واکنش داده شده، محصول، به عنوان ساختار مدل برای واکنش های پلی مر شدن انتخاب شد. ساختار مدل به کمک طیف سنجی IRو HNMR1 شناسایی و تأیید شد. 1،2-بیس (2-هیدروکسی اتیل)-4-فنیل-1،2،4-تری آزولیدین-3،5-دی اون با هگزامتیلن دی ایزوسیانات، تولیلن دی-ایزوسیانات و ایزوفوران دی ایزوسیانات در حلال DMAc خشک واکنش داده شده، پلی اورتان های جدید با گرانروی dLg-1 0/59-0/35 به دست آمد. ساختار این پلی مرها به وسیله ی طیف سنجی IR و خواص حرارتی این پلی مرها به وسیله ی TGA مورد مطالعه قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)