پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
المیرا جامی الاحمدی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق کاتالیزگر جدیدی از پالادیم تثبیت شده روی پلی وینیل کلرید سنتز گردید. از واکنش فنیل هیدرازین و دی سولفید کربن با پلی وینیل کلرید در حلال اتانول و باز KOH در دمای C ̊ 80، ترکیب فنیل هیدرازین دی تیوکربازات متصل به پلی وینیل کلرید تهیه شد. سپس از واکنش این ترکیب در حضور کاتالیزگر بیس بنزونیتریل پالادیم(II)کلرید، [PdCl2(PhCN)2] در حلال اتانول و دمایC ̊ 80 کمپلکس پلی وینیل کلرید-پالادیم سنتز و سپس این کاتالیزگر در واکنش جفت شدن سونوگاشیرا برای سنتز آریل آلکین های متفاوت، به کار گرفته شد. ویژگی این کمپلکس قابل بازیافت بودن است، بدون اینکه کاهش قابل ملاحظه ای در فعالیت کاتالیزوری آن ایجاد شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)