پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
زری فلاح [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمود تاجبخش [استاد راهنما]، عبدالایمان عمویی [استاد مشاور]، حامد تشکریان [استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه بیونانوکامپوزیت های زیست سازگار بر پایه ماتریس میکروکریستالین سلولز و β-سیکلودکسترین همراه با پرکننده نانوذرات دی اکسید تیتانیوم از طریق واکنش کلیک سنتز شدند. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فاز آناتاز با درصد خلوص بالا و با اندازه متوسط ذرات 20-15 نانومتر به روش سل-ژل سنتز شدند. برای جلوگیری از مشکلات تجمع و برای ایجاد توزیع خوب نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در حلال ها و بسترهای آلی، سطح آن ها به کمک اصلاح کننده های سیلانی مناسب اصلاح شد. نانوذرات اصلاح شده به کمک واکنش حلقه افزایی آزید-آلکین در مجاورت کاتالیزور مس (کلیک) بر روی سطح ماتریس های میکروکریستالین سلولز و β-سیکلودکسترین عامل دار شده قرار گرفتند. بیونانوکامپوزیت های ساخته شده، به وسیله ی روش های آنالیزی مرسوم شناسایی نظیر طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، پراش پرتو ایکس، طیف‌سنجی نقشه برداری پراش انرژی پرتو ایکس و ... مورد شناسایی قرار گرفتند. بیونانوکامپوزیت های سنتزی به عنوان جاذب برای حذف یون های فلزی سنگین نظیر روی، کادمیم، سرب و جیوه، و همچنین آنیون فلوراید از محلول آبی با تکنیک ناپیوسته مورد استفاده قرار گرفتند. با بررسی ایزوترم (مدل های لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و دوبینین-رادشکویچ)، سینتیک (مدل های شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره ای و الوویچ) و ترمودینامیک جذب، مکانیسم جذب یون ها به وسیله ی سلولز نانوکامپوزیت (Cell.Com) و سیکلودکسترین نانوکامپوزیت (CD.COM) احتمالاً نشان دهنده جذب شیمیایی تک لایه یون-ها روی جایگاه های جذبی هموژن جاذب می باشد. نتایج جذب یون نشان داد که Cell.Com و CD.COM جاذب های مؤثری برای حذف یون از محلول آبی بوده و ظرفیت جذب بالای آن ها به دلیل اثرات هم افزایی بخش های دی اکسید تیتانیوم، حلقه های تری آزول و ماتریس سلولز/سیکلودکسترین می باشد. Cell.Com و CD.COM به دلیل مساحت سطح بالا، ساختار متخلخل، دارا بودن گروه های عاملی فراوان به عنوان جایگاه-های جذبی، هترواتم های نیتروژن حلقه کلیک با توانایی کیلیت کردن و قابلیت تشکیل کمپلکس میزبان-مهمان به خوبی یون ها را در مدت زمان کوتاهی جذب می کنند. خواص ضد باکتریایی Cell.Com و CD.COM با استفاده از تکنیک انتشار قرص در محیط آگار بر علیه باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس) و گرم منفی (اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که Cell.Com و CD.COM به دلیل وجود نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و حلقه های تری آزول، دارای طیف وسیعی از خاصیت ضدباکتریایی بر علیه باکتری های گرم مثبت و منفی می باشند. اثر سمیت بیونانوکامپوزیت های سنتزی به صورت برون تنی به روش MTT بر روی سلول های سالم فیبروبلاست و سلول-های سرطانی Hela] (دهانه رحم)، MCF-7 (سینه) و Saos (استخوان)[ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیونانوکامپوزیت ها سمیت معنی داری بر سلول های سالم فیبروبلاست نداشته و توانایی ایجاد سمیت و از بین بردن سلول های سرطانی را دارا هستند. حلقه های تری آزول موجود در ساختار بیونانوکامپوزیت ها احتمالاً نقش مهمی در ایجاد خواص ضد سرطانی آن ها ایفا می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروکریستالین سلولز #β-سیکلودکسترین #دی اکسید تیتانیوم #نانوکامپوزیت #جذب یون #فعالیت ضد باکتریایی #اثر سمیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)