پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
نسا دوست محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، روشی برای سنتز مشتقات جدیدی از ایمیدازو [a-2,1] پیریدین ها با استفاده از دو نوع کاتالیزگر پالادیم گزارش شده است. برای تهیه مشتقات ایمیدازو [a-2,1] پیریدین از 2- آمینوپیریدین (1) استفاده شد. ترکیب 2- آمینوپیریدین با پروپارژیل برمید در استونیتریل ترکیب 2- آمینو-1- (2- پروپینیل) پیریدینیوم برمید (107) را تولید کرد. از واکنش ترکیب (107) با مشتقات آریل یدید (a-i108) در حضور کاتالیزگرهای بیس (تری فنیل فسفین) پالادیم (II) کلرید و یدید مس (I) در حلال دی متیل فرمامید و باز تری اتیل آمین، در شرایط گاز آرگون و دمای اتاق، مشتقات مختلف ایمیدازو]2،1-[a پیریدین (109a-i) سنتز شدند. همچنین سنتز این ترکیبات (109a-i) با استفاده از کاتالیزگرهای کمپلکس پالادیم (II) اتیلن دی آمین متصل به پلی استایرن، تری فنیل فسفین و یدید مس (I) در حلال دی متیل فرمامید و باز تری اتیل آمین، در اتمسفر آرگون و دمای اتاق صورت گرفت که مزیت این روش، استفاده مجدد از کاتالیزگر پس از انجام واکنش می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)