پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
ملیحه مرادی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: هتروسیکل های شامل حلقه تیازول فعالیت های بیولوژیکی و دارویی متفاوتی دارند و به عنوان داروهای ضد تومور و آنتی باکتری و ضد التهاب و ضد کرم های روده ای مورد استفاده قرار می گیرد. دراین تحقیق از هالوژن ها در سنتزتیازولو هتروسیکل ها استفاده شده است، تیازولو پیریمیدین، تیازولو تری-آزین و تیازولوبنزوایمیدازول با به کار بردن تیو هتروسیکل ها و باز در حضور هالوژن ها درشرایط ملایم با بهره بالا سنتز شدند. ساختار ترکیبات سنتزشده بوسیله داده های طیفی HNMR وUV ثابت شده و مکانیسم قابل قبولی ارائه گردید، آسانی روش، شرایط ملایم، بهره ی بالا و مکان گزینی از جمله ویژگی های این روش است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هالوژن #تیازول #حلقوی شدن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)