پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمود پیرقره¬باغی [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، محمد مهدی اسکندری [استاد راهنما]
چکیده: هدف از این تحقیق طراحی یک سیال پایه آبی گلایکولی بهینه برای کاهش تورم نمونه‌های شیلی سازند فهلیان و گدوان مربوط به میدان آزادگان است. پیش از ساخت و طراحی سیال پیشنهادی، جهت مطالعه و بررسی تأثیر حضور گلایکول، نوع و غلظت نمک در عملکرد گلایکول و تأثیر دما بر تورم نمونه‌های بنتونایتی، چند سیال مبنا تهیه شد و تأثیر این سیالات بر تورم نمونه‌های بنتونایتی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش مربوط به تأثیر گلایکول حاکی از کاهش تورم نمونه‌های بنتونایتی در سیال حاوی گلایکول می باشد. در آزمایش مربوط به تأثیر نوع و غلظت نمک بر تورم شیل مشاهده شد که در صورت استفاده از پتاسیم کلرید تورم بیشتر نسبت به استفاده از سدیم کلرید کاهش می یابد. پس از انجام آزمایش‌های مبنا، یک سیال حفاری گلایکولی طراحی و بر روی نمونه‌های بنتونایتی و میدانی آزمایش شد و اثبات شد که سیال پیشنهادی عملکرد بهتری در کاهش تورم شیل مورد بررسی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیالات پایه آبی گلایکولی #دمای ابری شدن #لایه واحد رس #هیدراته شدن رس و تبادل کاتیونی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)