پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهرداد رضائیان [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: جابه جایی ذره های رسوب ناشی از تغییر الگوی جریان، آبشستگی نامیده می شود . این پدیده یکی از دلایل پایدار نبودن پل ها و در نهایت خراب شدن آنها به شمار می رود . از این رو ارائه روش هایی برای مهار و کاهش آبشستگی اهمیت دارد . به کارگیری تجهیزاتی مانند پایه های قربانی شونده جلوی پایه های پل برای فراهم ساختن پایداری پل ها میتوانند راهکار مناسب برای رسیدن به این هدف باشد . در این تحقیق نخست با استفاده از نرم افزار Flow 3D نمونه آزمایشگاهی را مدل کرده و با نتایج آن مقایسه و صحت سنجی کردیم ، بدین منظور به بررسی و تحلیل عمق حفره آبشستگی در حالات ذیل پرداختیم که میزان کاهش عمق آبشستگی در هر حالت بیان شده است : 1- در حالت تک پایه با پایه های قربانی شونده و بدون پایه های قربانی شونده ،54% 2- در حالت دو پایه با پایه های قربانی شونده و بدون پایه های قربانی شونده ، روی پایه اول 46 % ، روی پایه دوم 27 % ، علت کاهش تاثیر را می توان شکل گیری مجدد جریان توسعه یافته در پایین دست پایه اول بیان کرد . 3- در حالت سه پایه با پایه های قربانی شونده و بدون پایه های قربانی شونده ، روی پایه اول 48% ، روی پایه دوم 28% ، روی پایه سوم 31% ، علت کاهش تاثیر را میتوان وجود پایه اول در برابر جریان دانست که خود همانند قربانی شونده بزرگتر عمل میکند .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبشستگی #FLOW-3D #تک پایه #دوپایه #سه پایه #پایه های قربانی شونده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)