پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فروغ فرهادی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد راهنما]
چکیده: پایه ها و تکیه گاه های جانبی پل در عرض رودخانه باعث تغییر الگوی جریان و در نتیجه ایجاد آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه ها و پایه های پل می شوند که این آبشستگی موضعی در مجاورت تکیه گاه پل دلیل اصلی شکست پل می باشد. در این تحقیق، به بررسی اثر صفحات مستغرق به منظور کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پل با دماغه ی گرد پرداخته شد. ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پره های مستغرق #تکیه گاه پل #آبشستگی موضعی #مقطع مرکب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)