پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
پانیذ رویانی [پدیدآور اصلی]، سید حسین حسینی[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]، خلیل اژدری[استاد مشاور]
چکیده: در دهه های اخیر کاربرد مدل‌های عددی در شبیه سازی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل‌ها مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدل Flow-3D، آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه گرد شبیه‌سازی شد. نتایج واسنجی مدل عددی نشان داد که مدل RNGبا تعداد مش 780000 و سه بلوک مش، بیشترین مطابقت را با نتایج آزمایشگاهی دارد. ارز‌یابی نتایج مدل عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نشان داد که مدل Flow-3D قابلیت خوبی در شبیه‌سازی آبشستگی دارد. بررسی نتایج عددی تائید کرد که با افزایش زاویه پایه مقدار عمق آبشستگی در جلوی پایه و تنش برشی در اطراف پایه افزایش یافت، به‌طوریکه مقدار آن برای پایه هم‌راستا با جریان، 5 درجه و 10 درجه در حدود 4/0، 42/0 و 55/0 نیوتن بر متر مربع بود. همچنین افزایش پایه سبب افزایش نوسانات سطح آب در اطراف پایه شد. با افزایش ارتفاع صفحات کنترل رسوب بهتر صورت گرفته که کاهش عمق آبشستگی و تنش برشی را در اطراف پایه به همراه داشت. در این حالت برای پایه‌ی هم‌راستا با جریان و ارتفاع صفحات هم‌تراز بستر، 25/1 سانتیمتر و 5/2 سانتیمتر در مقایسه با پایه بدون حمایت، تنش برشی به ترتیب 99%، 98% و 97% کاهش یافت. عملکرد صفحات در کنترل پدیده آبشستگی با زاویه ی آن ها رابطه معکوس داشت. بررسی نتایج نشان داد که بهترین مدل در کنترل پدیده آبشستگی، صفحات با ارتفاع 5/2 سانتیمتر روی بستر و زاویه 30 درجه است. افزایش زاویه پایه راندمان بهترین مدل را کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آبشستگی موضعی #پایه پل مستطیلی با دماغه گرد #زاویه پایه #صفحات مستغرق #Flow 3D.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)