پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
افلاطون شهابی [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: تحلیل پایداری و مطالعه رفتار کمانش صفحات، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در تحلیل سازه ها مورد توجه بوده است. در این مقاله کمانش نامتقارن ورق‌های حلقوی ساخته‌شده از مواد تابعی روی یک محیط الاستیک، تحت فشار شعاعی یکنواخت و حرارت به طور تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نظریه ی کلاسیک و فرضیه ی غیرخطی ون-کارمن، معادله تعادل به‌دست آمده است. خواص ترمومکانیکی ورق به صورت تابعی و در جهت ضخامت، بر اساس رابطه تابع نمایی تغییر می‌کند درحالی‌که ضریب پواسن ثابت است. همچنین خواص مواد وابسته به دما در نظر گرفته شده است. وجود شاخه‌های کمانش برای انواع شرایط مرزی، تخمین زده شده است و معادلات پایداری توسط معیار تعادل در مجاورت به‌دست آمده است. یک راه‌حل نامتقارن برای محاسبه بار کمانش، استفاده از مقدار ویژه رابطه پایداری است. تأثیر پارامترهایی از جمله نسبت ضخامت ورق به شعاع بیرونی، نسبت شعاع داخلی به خارجی، شاخص تابع نمایی و ضرایب محیط الاستیک و محیط حرارتی بر بار بحرانی کمانش ورق FGM مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از کار حاضر تا حد امکان با سایر مراجع مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق های حلقوی #کمانش نامتقارن #مواد تابعی #خواص وابسته به دما.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)