طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1383
پدیدآورندگان:
امیر حسین امین [پدیدآور اصلی]
چکیده: یکی از روشهای تبدیل متان به مواد با ارزشتر، زوج شدن اکسایشی متان(OCM‎) می باشد که در این فرآیند متان و اکسیژن به عنوان مواد اولیه وارد راکتوری با دمایی در حدود ‎۸۰۰ oC‎ شده و در مجاورت یک کاتالیزورو در فشار یک اتمسفر به اتیلن و محصولات دیگر تبدیل می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرآیند #جفت شدن #متان #مکانیک کوانتومی #زوج شدن #اکسایشی متان #اکسیژن #راکتوری #اتیلن #کاتالیزور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)