پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهسا کیمیاقلم [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، غلامحسین ظهوری [استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: ‌لیگاند N',N-بیس(6،2-دی‌بنزهیدریل)-4-(اتوکسی‌فنیل)بوتان-3،2-دی‌ایمین از طریق واکنش چند مرحله‌ای و کاتالیزورهای α-دی‌ایمین مربوطه بر پایه نیکل(II) و پالادیم(II) تهیه و شناسایی شدند. این کاتالیزورهای LTM برای پلیمریزاسیون اتیلن مورد استفاده قرار گرفتند. ساختار هر دو کمپلکس بهینه ‌شده و پارامترهای نظری ارائه شده است. اثر متغییرهای واکنش مانند دمای پلیمریزاسیون، نسبت مولی کمککاتالیزور به کاتالیزور و فشار مونومر بر پلیمریزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلیمریزاسیون کاتالیزوری #کاتالیزور LTM #کاتالیزور α-دی‌ایمین #پلیمریزاسیون اتیلن #پلیمریزاسیون کاتالیزوری دوتایی #LDPE #نانوکامپوزیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)