پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سمیرا میهن پرست [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، روشی برای سنتز مشتقات جدیدی از تیازولو [c-2,3][4,2,1]تری آزین ها با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس گزارش شده است. برای تهیه مشتقات تیازولو [c-2,3][4,2,1]تری آزین ها از 6- متیل -4،2،1- تری آزین -5- اون -3- تیون (3-2) استفاده شد. این ترکیب با پروپارژیل برمید در متوکسید سدیم ترکیب 6-متیل-3-پروپارژیل تیو- 4،2،1- تری آزین-5- اون (3-3) را تولید کرد. برای مشاهده ادامه این چکیده، به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)