پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
نسرین اشجعی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه، روشی برای سنتز مشتقات جدیدی از پیرولو [b-3,2] پیریدین ها با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس گزارش شده است. برای تهیه مشتقات پیرولو[b-3,2]پیریدین از ترکیب2-کلرو-3-نیتروپیریدین (67) استفاده شد. واکنش 2-کلرو-3-نیتروپیریدین (67) با پروپارژیل آمین در استونیتریل، ترکیب2-پروپارژیل-آمینو- 3-نیتروپیریدین (68) را تولید نمود. از واکنش ترکیب (68) با مشتقات آریل یدید در حضور کاتالیزگر بیس(تری فنیل فسفین) پالادیم (II) کلرید و یدید مس (I) در حلال دی متیل فرمامید و باز تری اتیل آمین در شرایط گاز آرگون و دمای 75، مشتقات مختلف پیرولو[b-3,2]پیریدین (70a-d) سنتز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مشتقات آریل #کاتالیزگر بیس #تری آتیل آمین #گاز آرگون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)