پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
شهرزاد ثمن گویی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق سنتز مشتقات جدیدی از3،2،1-(NH)-تری آزول های استخلاف شده در موقعیت های 4 و 5 با استفاده از کاتالیزگر برمیدروی تثبیت شده روی سیلیکاژل گزارش می گردد. از واکنش بنزوئیل کلریدها با آلکین های انتهایی در حضور کاتالیزگر برمیدروی تثبیت شده روی سیلیکاژل و باز DIPEA در دمای اتاق منجر به انجام جفت شدن کربن-کربن و تشکیل اینون گردید. در ادامه واکنش، اینون تشکیل شده با سدیم آزید در حلال استونیتریل–آب در دمایoc 50 به مدت 3 ساعت منجر به تشکیل ترکیبات جدیدی از3،2،1-(NH)-تری آزول های استخلاف شده در موقعیت های 4 و 5 با بهره بالا گردید. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از دادهای طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش بهره بالا، شرایط ملایم، تک ظرفی بودن و انجام واکنش در هوا و بدون نیاز به جو خنثی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)