پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مرضیه حصاری [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به مطالعه ی مورفولوژی سطح، خواص ساختاری، اپتیکی، الکتریکی و ترموالکتریکی و همچنین بررسی خاصیت الکتروکرومیکی برای نمونه های اکسید تنگستن به روش اسپری پایرولیز پرداخته ایم. برای مشخصه یابی نمونه ها از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی اپتیکی UV-Vis، مشخصه جریان-ولتاژ و آزمایش اثر سیبک استفاده شده است. نمونه های رشد یافته با استفاده از محلول آمونیوم تنگستات ((NH4)2WO4) تهیه شده از پودر اکسید تنگستن خالص (99/9 درصد) و محلول آمونیاک لایه نشانی شدند. پارامتر های متغیر در این تحقیق عبارت‌اند از: حجم محلول، نوع زیرلایه (شیشه و FTO)، بازپخت نمونه ها (در شرایط هوا و گاز نیتروژن)، آلایش با اتم-های لیتیوم (WO3:Li) و نیتروژن (WO3:N) به ترتیب با استفاده از نمک لیتیوم کلرید (LiCl) و محلول ان-ان دی متیل فرم آمید (CHON(CH3)2). در این نمونه ها تصاویر FESEM حاکی از شکل گیری نانو ذرات و رشته های در هم تنیده ی اکسید تنگستن بر روی سطح زیرلایه های مورد مطالعه است. طیف XRD نشانگر ساختار آمورف و بس بلوری پس از عملیات بازپخت است. طیف عبوری نمونه ها شفاف بودن لایه ها را در ناحیه مرئی نشان می دهد. مشخصه ی جریان-ولتاژ حاکی از مقاومت سطحی نسبتا بالا (GΩ1~) در این نمونه ها در دمای اتاق است. سرانجام آزمایش اثر سیبک نشان داد که کلیه نمونه ها دارای رسانندگی نوع n هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید تنگستن (WO3) #اسپری پایرولیز #لایه نازک #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی #خواص ترموالکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)