پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه رحیمی جعفری [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]، زهره قرآن نویس [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به مطالعه ی مورفولوژی سطح، خواص ساختاری،اپتیکی، الکتریکی و ترموالکتریکی و همچنین بررسی خاصیت الکتروکرومیکی به عنوان کاربرد برای نمونه های اکسید تنگستن به روش اسپری پایرولیز پرداخته شده است. برای مشخصه یابی نمونه ها از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی( FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی UV-Vis ، مشخصه جریان_ولتاژ (I-V) و آزمایش سیبک استفاده شده است. در نمونه های رشد یافته از محلول آمونیوم تنگستات ((NH4)2WO4)، تهیه شده از پودر اکسید تنگستن خالص(9/99 درصد) و محلول آمونیاک استفاده شده است.پارامترهای متغیر در این تحقیق عبارت اند از: حجم محلول و بازپخت نمونه ها در محیط هوا ، دمای زیر لایه ، نوع زیر لایه و آلایش نمونه ها با استفاده از نمک کلرید لیتیم(LiCl). در این نمونه ها تصاویر FESEM حاکی از شکل گیری نانو ذرات و رشته های درهم تنیده ی اکسید تنگستن بر روی سطح زیرلایه هاست. همچنین طیف XRD نشانگر ساختار های آمورف و بسبلوری است. طیف عبوری نمونه ها شفاف بودن لایه ها را در گستره نور مرئی نشان می دهد. مشخصه ی جریان_ولتاژ نمونه ها حاکی از مقاومت بالای آن ها در دمای اتاق است و همچنین آزمایش سیبک نشان دهنده ی آن است که نمونه ها دارای رسانندگی نوع n می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید تنگستن #اسپری پایرولیز #لایه نازک #نانو ساختار #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی #خواص ترموالکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)