پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
پروانه پریزاد الوار [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]
چکیده: عدد توران (ex(n,H برابر با ماکزیمم تعداد یالها در یک زیرگراف فراگیر Kn است، که شامل هیچ زیرگراف یکریخت با H نیست. در این پایان نامه تعمیمی از قضیه توران را برای حالتی که Hیک زیرگراف فراگیر از Kn یا دوری با اندازه مشخص است، بیان می کنیم. برای یک گراف G و زیرگراف ، H یک گراف با مجموعه رئوسی که شامل تمام رئوس زیرگرافهای G که با H یک ریخت اند، تعریف می کنیم. در این گراف دو راس مجاورند اگر در یالهای غیر مجاور قرار داشته باشند. در اینجا عدد رنگی این گراف را برای زیرگرافهای ثابت H مورد بررسی قرار می دهیم و در حالت خاص H را یک دور یا یک گراف کامل در نظر می گیریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رنگ آمیزی گراف ها #زیرگراف های گراف #قضیه توران #عدد توران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)