فرم تسویه حساب داخلی دانشکده (1402/3/24)

فرم تسویه حساب داخلی دانشکده

فرم هاي كارآموزي و شيوه نگارش (1402/2/12)

فرم هاي كارآموزي و شيوه نگارش

فرم هاي پروپوزال اصلاح شده براي لحاظ نمودن پارساهاي تقاضا محور (1401/12/16)

فرم هاي پروپوزال اصلاح شده براي لحاظ نمودن پارساهاي تقاضا محور

اطلاعیه جلسه دفاع (1401/11/18)

دانشجو لازم است نسخه چاپ شده این اطلاعیه را در تابلو اعلانات دانشکده نصب و نسخه pdf آن را در کانال رسمی آموزش دانشکده در فضای مجازی قرار دهد

فرم مجوز استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی (1401/9/28)

فرم مجوز استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی

تعیین دانشجوی ترم آخری در سیستم گلستان (1400/11/11)

تعیین دانشجوی ترم آخری در سیستم گلستان

فرم پروپوزال (1400/10/8)

فرم پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم پارساهاي تقاضا محور (1400/9/4)

فرم پارساهاي (پایان نامه - رساله) تقاضا محور

دستور العمل و فرمهای مرتبط با فرایند معرفی به استاد (1400/6/15)

جهت بررسی به روز بودن فایلها از لینک زیر استفاده نمایید. https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=6

فرمهای ارزشیابی رساله دکتری (1400/1/30)

فرمهای ارزشیابی رساله دکتری

راهنمای ثبت پایان نامه در سامانه ملی ایران داک (1399/11/23)

راهنمای تصویری و متنی ثبت پایان نامه در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده

راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه ملی ایران داک (1399/11/23)

راهنمای تصویری و متنی ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده

راهنمای تحصیلی دانشجویان (1399/10/27)

راهنمای تحصیلی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

سرفصل گرایش جداسازی (1399/9/15)

سرفصل گرایش جداسازی

فرم تعیین داوران (1399/6/16)

فرم تعیین داوران پایان‌نامه/ رساله دانشکده مهندسی شیمی و مواد

فرم تعيين استاد راهنما (1398/10/15)

فرم تعيين استاد راهنما

فرمهای مورد نیاز در فرایند دفاع دانشجویان ارشد (1398/8/29)

فرمهای ارزشیابی، صورتجلسه نهایی دفاع، گزارش انجام جلسه دفاع و ابلاغ اصلاحات پایان نامه

فرم مشخصات پروژه کارشناسی (1397/7/2)

مقطع کارشناسی

ثبت تقاضا کمیسیون موارد خاص (1395/4/30)

ثبت تقاضا کمیسیون موارد خاص

فرم جدید پیشنهاد پایان نامه و فرم شماره 2 مربوطه (1395/4/7)

جهت اطلاع از به روز بودن فایل از لینک زیر استفاده نمایید. https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=6

راهنمای دانشجویان جهت تقاضای طرح پرونده در کمیسیون موارد خاص (1395/3/26)

راهنمای دانشجویان جهت تقاضای طرح پرونده در کمیسیون موارد خاص

چاپ و تكثير كليه پايان نامه هاي ارشد و رساله هاي دكتري دانشگاه (1395/3/18)

چاپ و تكثير كليه پايان نامه هاي ارشد و رساله هاي دكتري دانشگاه

فرمهای صورتجلسه دفاع و گزارش پیشرفت تحصیلی (1395/2/23)

فرمهای صورتجلسه دفاع و گزارش پیشرفت تحصیلی

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد (1395/2/23)

جهت اطلاع از به روز بودن فایل از لینک زیر استفاده نمایید. https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?

فرایندهای در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (1395/2/23)

فرایندهای در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آيين نامه ميهماني و انتقال کارشناسی (1395/2/23)

آيين نامه ميهماني و انتقال کارشناسی

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 1391 به بعد (1395/2/23)

جهت بررسی به روز بودن فایلها از لینک زیر استفاده نمایید. https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=1

راهنمای درخواست کارآموزی (1395/2/23)

راهنمای درخواست کارآموزی

راهنمای تقاضای انتقال بصورت مهمان در سیستم گلستان (1395/2/23)

راهنمای تقاضای انتقال بصورت مهمان در سیستم گلستان

فرآیند حذف تک درس کارشناسی (1395/2/23)

فرآیند حذف تک درس کارشناسی

فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی (1395/2/23)

فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی

مراحل اجرایی کاراموزی در سیستم گلستان (1395/2/23)

مراحل اجرایی کاراموزی در سیستم گلستان

رونداجرایی امور آموزشی (1395/2/23)

رونداجرایی امور آموزشی