مهندسی مواد

محمد احمدی دریاکناری
مهندسی مواد و متالورژی
رتبه علمی: استادیار

حمید اشرفی
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
رتبه علمی: استادیار

منصور بزرگ
مهندسی مواد و متالورژی
رتبه علمی: دانشیار

مصطفی حاجیان حیدری
مهندسی مواد و متالورژی
رتبه علمی: استادیار

اسماعیل سلیمی
بایومتریال
رتبه علمی: استادیار

مریم شجاعی بهاآباد
مهندسی مواد-سرامیک
رتبه علمی: استادیار

رضا طاهریان
مهندسی مواد
رتبه علمی: دانشیار

مجتبی قطعی
مهندسي مواد
رتبه علمی: دانشیار

محسن کریمی
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
رتبه علمی: استادیار

مجید محمدی
انتخاب و شناسایی مواد مهندسی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

محمدجعفر مولایی
نانوفناوری
رتبه علمی: استادیار

آرش یزدانی
مهندسی مواد
رتبه علمی: استادیار

مهندسی شیمی

علیرضا ارجمندزاده
مهندسی شیمی
رتبه علمی: استادیار

سید حمید اسماعیلی فرج
مهندسی شیمی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

علیرضا افشارپور
طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرایندها
رتبه علمی: استادیار

علی ‌بخشی آنی
محیط زیست، سینتیک، مدل‌سازی و شبیه‌سازی
رتبه علمی: استادیار

ماشاءالله رضاکاظمی
جداسازی
رتبه علمی: دانشیار

جعفر عبدی
جداسازی-محیط زیست
رتبه علمی: استادیار

مصطفی کاهانی
پدیده های انتقال - انرژی
رتبه علمی: استادیار