مهندسی شیمی

علیرضا ارجمندزاده
مهندسی شیمی
رتبه علمی: استادیار

سید حمید اسماعیلی فرج
مهندسی شیمی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

علیرضا افشارپور
طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرایندها
رتبه علمی: استادیار

علی ‌بخشی آنی
محیط زیست، سینتیک، مدل‌سازی و شبیه‌سازی
رتبه علمی: استادیار

ماشاءالله رضاکاظمی
جداسازی
رتبه علمی: دانشیار

جعفر عبدی
جداسازی-محیط زیست
رتبه علمی: استادیار

مصطفی کاهانی
پدیده های انتقال - انرژی
رتبه علمی: استادیار