انجمن علمی مهندسی شیمی

اعضای اصلی انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود

  • رضا بنی فخر (دبیر)
  • الهه زارع تاجی
  • مسلم مرتضوی
  • پویا رحیمی
  • علی ناخدایی کندری

ارتباط با انجمن:                                                                                   chemical_eng1401@
انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار میکند:

مسابقه کتاب خوانی نوروز با کتاب

ویژه دانشجویان و پرسنل دانشگاه صنعتی شاهرود

همراه با جوایز ارزنده برای نفرات برتر

لینک خرید کتاب :

https://taaghche.com/book/69563

زمان : جمعه مورخ ۱۴۰۱/۲/۹ ساعت ۱۸

book

 

 
 انجمن علمی مهندسی شیمی، دوره آموزشی اکسل و وورد را با همکاری انجمن علمی مهندسی مواد برگزار نمود.

 

 01