پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مجید یوسفی [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]، ماشاءالله رضاکاظمی[استاد راهنما]
چکیده: پوشش ‌های کاربید سیلیسیم به عنوان پوشش‌های سرامیکی مهم مورد بررسی و مطالعه هستند. این پوشش‌ها به علت مدول الاستیک و سختی بالا ، مقاومت به خوردگی و خصوصیات الکتریکی مناسب انتخاب خوبی برای پوشش محافظ بر روی فلزات، شیشه‌ها و دیگر مواد مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش های اعمال پوشش کاربید سیلیسیم روی زیرلایه سرامیکی استفاده از فرایند سل-ژل می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی و جرقه زن پوشش اعمال شده به روش سل-ژل می باشد. سه روش پوشش دهی شامل تجزیه پلیمر سل ژل ، سل ژل کامپوزیتی و روش سل ژل تزریق برای بهبود این نوع پوشش ها بروی سطح آلومینا استفاده شد. در انجام این تحقیق برای تولید لایه نازک کاربید سیلیسیم از ماده اولیه پلی کربوسیلان استفاده شده است. به منظور بررسی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش، آزمون های اندازه گیری، نانوفروروندگی و سایش انجام شده است. به منظور بررسی خواص الکتریکی و جرقه زن ، آزمون مقاومت الکتریکی و آزمون جرقه صورت گرفت. به منظور بررسی ریزساختار و آنالیز فازی پوشش و از آنالیز میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM) و تفرق پرتو اشعه ایکس استفاده شده است. مکانیزم سختی پوشش کاربید سیلیسیم با مقدار 18.5 گیگاپاسکال بود. وجود آلومینا باعث بهبود چسبندگی پوشش کاربید سیلیسیم به زیر لایه آلومینا می شود. نمونه ها مقاومت مناسبی در برابر سایش جرقه ای و مکانیکی نشان دادند براساس خواص بدست آمده بهترین دما برای تولید پوشش کاربید سیلیسیم دمای 1200 درجه سانتیگراد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوشش سیلیکون کاربید #آلومینا #روش سل ژل #پلی کربوسیلان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)