پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
صادق سلطانی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: نظر به اهمیت کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف، این پایان‌نامه در دو بخش اصلی به انجام رسیده است. یکی در حوزه کاربردهای کشاورزی و دیگری در حوزه نانوکامپوزیت‌ها. در بخش اول که با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد، کود نیترات کلسیم مورد آسیاکاری مکانیکی قرار گرفت که فرآیند آن به طور کامل در متن پایان‌نامه توضیح داده شده است. سپس تاثیر آماده‌سازی اولیه کود نیترات کلسیم بر جذب کلسیم روی دو محصول گوجه فرنگی و هلو بررسی شد. نتایج حاصل از این کار بسیار امیدوار کننده بود و عملکرد بسیار مثبتی را در جذب کلسیم در میوه‌های هلو و گوجه فرنگی و زمان ماندگاری آن‌ها نشان داد. در بخش دوم پایان‌نامه سعی بر آن بوده است تا با سنتز نانوکامپوزیت‌های Al-SiC و Al-Al2O3، کامپوزیتی تهیه شود که دارای استحکام مکانیکی بالایی بوده و از لحاظ سبکی به آلومینیوم نزدیک باشد. بدین منظور توسط یک دستگاه آسیای سیاره‌ای پرانرژی، پودرهای صنعتی Al2O3 و SiC در مدت زمان‌های مختلف آسیاکاری شدند تا توزیع‌های متفاوتی از اندازه نانوذرات بدست آید. سپس نمونه‌های آسیاکاری شده با درصد حجمی یکسان به ماتریس آلومینیوم اضافه شدند و در مدت زمان‌های برابر تحت آسیاکاری مکانیکی قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از آنالیز سختی‌سنجی ویکرز، تاثیر زمان آسیاکاری فاز تقویت‌کننده بر سختی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم بررسی شد. این بررسی‌ها نشان دادند که آسیاکاری فاز تقویت‌کننده بخصوص در ساعات اولیه، تاثیر محسوسی در سختی نانوکامپوزیت‌های پایه آلومینیوم می‌گذارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوذرات #سایز #صنعت #آسیاکاری مکانیکی #نیترات کلسیم #نانوکامپوزیت #آلومینیوم #آلومینا #سیلیکون کارباید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)