پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
پویان خطیبی رودبارسرا [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]
چکیده: چکیده آلومینیوم یکی از پرکاربردترین، مهم‌ترین و فراوان‌ترین فلزات موجود در پوسته زمین بوده و این فلز به واسطه خواص منحصر به فرد خود جایگاه ویژه‌ای در بازار جهانی پیداکرده است. ماده اولیه تولید این فلز آلومینا بوده و آلومینا توسط فرآیند هال‌هرولت به آلومینیوم تبدیل می‌شود. همچنین منبع اصلی تولید آلومینا سنگ معدن بوکسیت است که تولید آلومینا از بوکسیت توسط فرآیند بایر انجام می‌شود. به علت کاهش منابع با کیفیت بوکسیتی و افزایش نیاز به آلومینیوم، توجه به تولید آلومینا از منابع غیر بوکسیتی افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین منابع غیربوکسیتی آلونیت که روش‌های مختلفی برای تولید آلومینا از آلونیت ابداع شده اما به علت وجود سیلیس زیاد در نمونه مورد نظر که از کانسار هفت‌صندوق قزوین تهیه شد روش اسیدی-بازی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا کلسینه کردن سنگ آلونیت خرد شده بررسی شد. برای این هدف از روش طراحی آزمایش استفاده شد و بعد از انجام آزمایش‌ها مشخص شد بالاترین بازیابی آلومینیوم در دمای 500 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان 30 دقیقه به دست آمد. سپس نمونه با اسید سولفوریک فروشویی شد. برای افزایش بازیابی آلومینیوم و کاهش ناخالصی‌های آهن و سیلیس از طراحی آزمایش استفاده شد. بعد‌ از انجام آزمایش‌ها شرایط بهینه فروشویی تعیین شد. دما 27 درجه سانتی‌گراد، درصد جامد 32 درصد، ابعاد 1199 میکرون، نسبت استوکیومتری 6/1، زمان 114 دقیقه، دور همزن 900 دور در دقیقه. در این شرایط بازیابی آلومینیوم به 92 درصد رسید و ورود سیلیس و آهن در محلول تقریبا صفر شد. در نهایت با افزایش pH با هیدروکسید آمونیوم، هیدروکسید آلومینیوم رسوب داده شد که برای افزایش رسوب طراحی آزمایش صورت گرفت. بیشترین ترسیب در شرایط تعیین شده به دست آمد. pH برابر با 8/8، زمان برابر با 30 دقیقه، دور همزن برابر با 105 دور در دقیقه، دما برابر با 56 درجه سانتی‌گراد. بازیابی ترسیب در این حالت 94 درصد به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آلونیت #لیچینگ #آلومینا #آلومینیوم #فرایندهای غیربوکسیتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)