پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی صفرپور منصوری [پدیدآور اصلی]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در سال‌های اخیر نانوسیم‌های مغناطیسی با توجه به کاربرد آن‌ها در زمینه‌ی ساخت حافظه‌های مغناطیسی با چگالی بالا و مقاومت مغناطیسی بزرگ (GMR) آن‌ها مورد توجه بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. تاکنون نانوسیم‌های مغناطیسی مختلفی نظیر نانوسیم‌های تک‌عنصری و آلیاژی مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به آثار مطلوب گزارش شده در خصوص افزودن عناصر غیرمغناطیسی بر خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها، در این کار ساخت نانوسیم‌های آلیاژی CoSn و بررسی خواص مغناطیسی و ساختاری آنها مورد توجه قرار گرفت. برای تهیه‌ نمونه‌های مورد نظر ابتدا یک قالب آلومینا توسط روش آندایز چند مرحله‌ای آماده شد و سپس ساخت نانوسیم‌های آلیاژی کبالت-قلع با استفاده از روش الکتروانباشت با غلظت‌های متفاوت الکترولیت در قالب آلومینا صورت گرفت. درصدهای عناصر در نانوسیم‌های آلیاژی توسط طیف‌سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) و خواص مغناطیسی و بلوری نانوسیم‌ها به‌ترتیب توسط مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی(VSM) و پراش پرتو ایکس(XRD) بررسی شدند. همچنین با بهره‌گیری از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ثبت شده از سطح و مقطع قالب آلومینا و همچنین نانوسیم‌ها مورفولوژی آن‌ها بررسی شدند. خواص بلوری و مغناطیسی نمونه‌ها پس از عملیات بازپخت نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که کاهش غلظت کبالت و افزایش غلظت قلع محلول الکترولیت سبب کاهش درصد اتمی کبالت و افزایش درصد اتمی قلع در نانوسیم‌ها می‌گردد. اندازه‌گیری‌های XRD نشان دادند که با افزایش درصد اتمی قلع در نانوسیم‌ها ساختار بلوری نمونه‌ها از هگزاگونال به آمورف تغییر فاز می‌دهد. نتایج بررسی خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها نشان داد که با افزایش مقدار قلع در الکترولیت، مغناطش اشباع و میدان وادارندگی کاهش می‌یابد. عملیات بازپخت در دمای ℃ 500 در حضور گاز آرگون به مدت 30 دقیقه نیز سبب تغییر خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها گردید به گونه‌ای که میدان وادارندگی و نسبت مربعی به طور محسوسی افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوسیم‌های CoSn #اکسید آلومینیوم آندی #حافظه مغناطیسی #مقاومت مغناطیسی بزرگ #قالب آلومینا.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)