پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
صغری رستمی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: موضوع تحقیق این پایان نامه "اصلاح عملکرد قطعات الکترولومینسانس با استفاده از نانومواد"می باشد که در این خصوص ابتدا نانوسیم های ایندیم به روش تزریق داغ تحت خلاء سنتزشده و نتایج آن مؤید سنتز موفقیت آمیز نانوسیم های ایندیم به صورت آرایه ای دو بعدی و نانوسیم های آزاد می باشد. برای تهیه آرایه های دو بعدی نانوسیم های ایندیم که در قالب آلومینا سنتز شدند، از حلال های شیمیایی مانندهیدروکسیدسدیم جهت حذف قالب آلومینایی استفاده شد و برای تهیه نانوسیم های آزاد قبل از حذف قالب آلومینایی، حذف مکانیکی لایه اضافی ایندیم انجام شده است. در بخش بعدی نانوسیم های سنتزشده جهت اصلاح عملکرد قطعات الکترولومینسانس بکار گرفته شد. قطعات الکترولومینسانس قطعاتی هستند که بر اساس اعمال میدان الکتریکی به یک ماده فعال (که در این جا سولفیدروی ZnS بدون آلایش و یا با آلایش می باشد) تولید نور می کنند. قطعات الکترولومینسانس شامل پودرهای الکترولومینسانس و فیلم نازک الکترولومینسانس می باشد کاربردقطعات الکترولومینسانس پودری به دلیل روشنایی کم ، به نورهای پس زمینه و لامپ هایی که نیاز به روشنایی کم دارند؛ محدود می شود. اما فیلم های نازک الکترولومینسانس در صفحات نمایشگر استفاده می شود. در حال حاضر صفحات نمایشگر الکترولومینسانس تجاری تخت بر پایه گسیل نوری ZnS:Mn کار می کند. راه های مختلفی برای افزایش بازده نوری قطعات الکترولومینسانس وجود دارد، استفاده از نانوسیم فلزی در تماس با لایه فسفر (به عنوان نانوالکترود) سبب افزایش میدان الکتریکی اعمالی به قطعه شده و بازده نوری قطعه را افزایش می دهد. در این پروژه قطعات الکترولومینسانس به کمک فیلم نازک اکسیدروی، سولفیدروی و سولفیدروی آلایش یافته با منگنز تهیه شده است. فیلم های نازک به روش تبخیرحرارتی و اسپری سنتز شده اند. ساختار و خواص اپتیکی آن ها به کمک تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعه X وطیف عبوری و طیف فتولومینسانس بررسی شده است. فیلم های نازک رشدیافته به روش تبخیرحرارتی طیف عبوری کمتری نسبت به نمونه های سنتزشده به روش اسپری از خود نشان دادند. فیلم نازک سولفیدروی آلایش یافته با منگنز خاصیت فتولومینسانس شدیدتری نسبت به سایر نمونه ها دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطعات الکترولومینسانس #فیلم نازک #سولفیدروی #اکسیدروی #روش پرس داغ تحت خلاء #نانوسیم ایندیم #قالب آلومینا #آرایه نانوسیم #نانوسیم منفرد #طیف فتولومینسانس(PL)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)