پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1393
پدیدآورندگان:
مهرداد نجفی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله نانوساختارهای اکسید‌روی آلاییده با عناصرلانتانیدی یوروپیوم و دیسپروسیوم به روش‌های نهشت بخار شیمیایی و هیدروترمال رشد داده شدند. مورفولوژی، خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای رشد یافته بوسیله پراش اشعه ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، تعیین اندازه ذرات(PSA)، آنالیزهای حرارتی همزمان TGA/DTA/DTG، طیف‌سنجی انعکاسی پخش (DRS)و تکنیک فتولومینسانس(PL) مشخصه‌یابی شدند. برای تضعیف و تقویت نقص‌های ذاتی و غیر‌ذاتی و بویژه بررسی نقش آنها در انتقال انرژی از اکسیدروی میزبان به یون‌های لانتانیدی، از فرایند بازپخت نمونه‌ها و همچنین آلایش عناصر آلومینیوم، منیزیم و مس بهره گرفته شد. برای بررسی نقش مورفولوژی و نقص‌های مرتبط در خواص اپتیکی نیز انواع نانوساختارهای اکسیدروی با آلایش لانتانیدی رشد داده شدند. نتایج فتولومینسانس نشان می‌دهد در نمونه‌های نانومیله که نسبت سطح به حجم بالایی دارند، به علت وجود نقصهای ذاتی بیشتر، انتقال انرژی به یون‌های یوروپیوم و دیسپروسیوم بیشتر بوده و شاهد گذارهای قوی و تیز در یون‌های لانتانیدی هستیم. آلایش عناصر آلومینیوم، منیزیم و مس نیز نشان می‌دهد که نقص‌های غیرذاتی در کنار نقص‌های ذاتی نقش مهمی در انتقال انرژی و در نتیجه ایجاد نشرهای قوی از یون‌های لانتانیدی ایفا می‌کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسیدروی #نانوساختار #نقص‌ذاتی #آلایش #لانتانید #فتولومینسانس #انتقال انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)