پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محسن قربان [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]، سید هادی قادری[استاد راهنما]
چکیده: اکسید آلومینیم یا آلومینا یکی از مهم‌ترین سرامیک‌های مهندسی است. این ماده به علت خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار مناسب کاربردهای فراوانی در ابزارهای برش، قطعات مقاوم به سایش و خوردگی و دارد. آلومینا به صورت خالص دارای چقرمگی شکست پایینی است که باعث می‌شود قابلیت اطمینان آن پایین آمده، کاربرد آن با مشکلاتی مواجه شود. اضافه کردن زیرکونیای پایدار شده به آلومینا باعث افزایش چقرمگی می‌شود. این عملیات باعث توسعه دسته‌ای از مواد به نام کامپوزیت‌های آلومینا/زیرکونیا شده است. لایه‌های نازک از این سرامیک در صنایع مختلف مانند صنعت ماشین‌کاری و صنعت پزشکی کاربرد دارد. ریخته‌گری نواری به عنوان روشی کارا برای تهیه لایه‌های نازک سرامیکی شناخته می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی استفاده از روش تلفیقی ریخته‌گری نواری-تزریق پلیمری جهت تولید کامپوزیت‌ آلومینا/زیرکونیا بهبود خواص نسبت به نمونه‌های تولید شده از فرایند ریخته‌گری نواری مرسوم می‌باشد. برای این منظور تعدادی نمونه با استفاده از روش ریخته‌گری نواری تولید شد. جهت تولید نمونه‌ها ابتدا با بررسی پارامترهای مختلف جهت رسیدن به ترکیب بهینه، دوغاب‌های پایداری از ذرات زیرکونیای پایدارشده، ذرات آلومینا و مخلوط این دو تهیه و سپس ریخته‌گری شد. برای تولید نمونه‌ها با روش تلفیقی، ابتدا یک لایه نازک متخلخل از زیرکونیای پایدارشده به کمک ریخته‌گری نواری ساخته شد. سپس، آلومینا با غوطه‌وری در نیترات آلومینیوم به آن تزریق گردید. در انتها، نمونه‌های تهیه شده به دو روش گفته شده، در دمای بالا تف‌جوشی گردید. چگالی نمونه‌ها به روش ارشمیدس، سختی به دو روش میکروسختی و نانوفرورفتگی، فازها به کمک پراش اشعه x ((XRD و ریزساختار به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های چگالی نشان داد نمونه‌ها تهیه شده ساختاری متراکم دارند. با بررسی داده‌های سختی نمونه‌ها مشخص شد که با افزایش زیرکونیای پایدارشده، سختی نمونه‌ها افزایش می یابد. نمونه های تهیه شده با روش تلفیقی به‌دلیل درصد تخلخل خیلی کم، سختی حدود GPa 14 و چقرمگی شکست MPam1/2 2/7 را نشان می‌دهد. همچنین در آزمون نانوفرورفتگی بیشترین سفتی تماس µN/nm299 و مدول یانگ GPa 326 اندازه‌گیری شده مربوط به نمونه‌ی تهیه شده با روش تلفیقی بود. نتایج XRD وجود فاز‌های آلومینا و زیرکونیای پایدارشده و مقدار تقریبی آن‌ها را ارائه نمود. نیز، نتایج SEM نشان داد کم‌ترین میزان تخلخل و بالاترین یکنواختی ساختار مربوط به نمونه‌ی تهیه شده با روش تلفیقی بود. بنابراین، مقایسه داده‌های نمونه‌های تهیه شده از روش تلفیقی در مقایسه با روش ریخته‌گری نواری مرسوم، کارایی روش تلفیقی را به عنوان روشی جدید در تولید لایه‌های نازک کامپوزیت آلومینا/زیرکونیا تایید می‌نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریخته‌گری نواری #تزریق پلیمری #کامپوزیت آلومینا/زیرکونیا #فیلم نازک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)