پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حسن صالحی [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]، مهدی گردویی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به محدودیت ذخایر سوخت فسیلی و افزایش روزافزون تقاضای آن، بحران انرژی در آینده یکی از بزرگ‌ترین معضلات بشر خواهد بود. یکی از مؤثرترین راهکارهای ارائه شده استفاده از سوخت پاکیزه هیدروژن و بهره گیری از پیل سوختی به عنوان مولد انرژی است. الکترولیت از اجزای مهم پیل سوختی است که غالباً توسط روش ریخته‌گری نواری تولید می شود. از مؤثرترین راه های افزایش بازده و کاهش هزینه توان تولیدی پیل‌های سوختی، کاهش ضخامت و در نتیجه افزایش رسانایی الکترولیت ها است. ماده اولیه مورد استفاده در ساخت الکترولیت ها، زیرکونیای پایدار شده توسط ایتریا است. در پژوهش‌های پیشین نشان داده شده است که کامپوزیت های 3YSZ/8YSZ هدایت یونی و استحکام مکانیکی بالایی از خود نشان می دهند. در این تحقیق ابتدا لایه های نازک الکترولیت های پایه زیرکونیا به روش ریخته گری نواری تولید شد و متغیرهای فرایند ساخت بهینه گردید. در مرحله دوم روش تزریق پلیمری جهت افزودن ایتریا به لایه های نازک 3YSZ به کار گرفته شد. در ادامه، خواص مکانیکی از قبیل سختی، مدول الاستیک و چقرمگی توسط روش میکرو ویکرز و آزمون نانو فرورفتگی مطالعه شده، مطالعات ریزساختاری توسط آزمون پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گردیده و هم چنین رسانایی الکتریکی توسط آزمون امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی شد. برای نمونه تزریق شده سختیِ GPa13/34، سفتی تماسِ μN/nm157/3، مدول یانگِ GPa258، چقرمگی شکستِ MPa√m08/05 بااستفاده از رابطه گلندوس و MPa√m8/41 با استفاده از رابطه بلندل بدست آمد. مطالعه خواص مکانیکی خانواده الکترولیت های پایه زیرکونیا نیز یکی از ویژگی های منحصربفرد این تحقیق است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد #لایه های نازک سرامیکی #ریخته گری نواری #تزریق پلیمر #خواص مکانیکی #رسانایی الکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)