پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
لقمان نمکی قره ناو [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]، سید هادی قادری[استاد راهنما]
چکیده: پیل‌های سوختی دستگاه‌های الکتروشیمیایی هستند که انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در سوخت را به‌طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. این نوع پیل به‌صورت صفحه‌ای و لوله‌ای طراحی می‌شوند که نوع میکرو لوله‌ای آن به دلیل چگالی توان حجمی بالاتر، شروع به کار سریع‌تر، ثبات در برابر سیکل‌های حرارتی و ... از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش از روش اکستروژن به دلیل توزیع چگالی یکنواخت لایه، مقادیر کم مواد افزودنی، تولید میکرو لوله با ضخامت کم و طول زیاد، سرعت بالا و اقتصادی بودن فرایند، برای تولید لایه الکترولیت میکرو لوله پیل سوختی اکسید جامد استفاده شد. برای انجام این پژوهش پس از طراحی و ساخت قالب اکسترود، ترکیب بهینه خمیر 8YSZ و خمیر گرافیت بر اساس خواص رئولوژی به‌دست‌آمده از آزمون‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته، جاروب فرکانسی و اندازه‌گیری نوسانی مشخص شد و سپس خمیرها به‌صورت هم‌زمان اکسترود شد. ترکیب بهینه خمیر الکترولیت به درصد وزنی، دارای %77/5 پودر 8YSZ، 17% آب مقطر دیونیزه، 3% گلیسیرین و %2/5 متیل سلولز بود. ترکیب بهینه خمیر هسته نیز به درصد وزنی، دارای %79 پودر گرافیت، %12/5 آب مقطر دیونیزه، %2 گلیسیرین و %6/5 متیل سلولز بود. همچنین به‌منظور بررسی خواص رئولوژی نمونه تر اکسترود شده، آزمون کشش و آزمون آنالیز مکانیکی-دینامیکی برحسب دما انجام شد. به‌منظور بررسی تأثیر دمای تف‌جوشی بر چگالی، متوسط اندازه ضخامت جداره، سختی، چقرمگی شکست، استحکام خمشی و توزیع وایبل، نمونه‌ها در سه دمای °1300،1400،1500C تف‌جوشی شدند. آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی نیز به‌منظور بررسی تخلخل بر روی نمونه تر و نمونه‌های تف‌جوشی شده انجام گرفت. نتایج آزمون‌ها نشان داد که با استفاده از روش اکستروژن و هسته فدا شونده و تف‌جوشی در دمای °1500C، لایه الکترولیت میکرو لوله با متوسط ضخامت جداره µm 131±17تولید شده که دارای استحکام خمشی MPa 258±17 و سختی GPa 18±0/5می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد #میکرو لوله #اکستروژن #رئولوژی #خواص مکانیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)