پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نوید رضایی [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]
چکیده: پیل سوختی یک مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی است. پیل سوختی اکسید جامد با عملکرد در دماهای بالا دارای بازدهی بالای %60 می‌باشد. سرمت Ni-YSZ، آند معمول برای پیل سوختی اکسید جامد است، یکی از مشکلات اصلی این سرمت وجود پدیده کک‌زدن در حضور سوخت‌های هیدروکربنی می‌باشد. برای غلبه بر این مشکل از فلز مس در ترکیب آند استفاده می‌شود. تاثیر ساماریوم بر عملکرد تک‌سل در دو سوخت متان و هیدروژن مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تزریق یکی از روش‌های ساخت الکترودهای پیل سوختی اکسید جامد صفحه‌ای می‌باشد. در این پروژه از ترکیب سه روش پرس‌خشک, چاپ صفحه‌ای و تزریق برای ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد صفحه‌ای استفاده شده است. تک‌سل با لایه نگهدارنده آند، از مخلوط کردن پودر YSZ8 با اکسید نیکل(NiO) به روش پرس خشک ساخته شد. بعد از پیش‌پخت در دمای C1200°، لایه‌ی الکترولیت(YSZ8) با روش چاپ صفحه‌ای بر روی زیرلایه متخلخل پوشش داده می‌شود. پس از پخت الکترولیت در دمای C˚1400 ، لایه کاتد به صورت دو لایه LSM/YSZ-LSM بر روی آن چاپ می‌شود. دمای پخت برای کاتد C˚1250 می‌باشد. بعد از این مرحله با توجه به تخلخل موجود در لایه آند محلول نیتراته مس و ساماریوم تزریق می‌شود و بعد از خارج کردن نیترات موجود در لایه آند در دمای C500°‌ و سپس پخت نهایی در C850° انجام شد. کاراریی پیل به وسیله روش امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. مقدار بیشینه چگالی توان در دمای C850° برابر با 139 mW/cm2 برای نمونه تزریق شده با مس در حضور گاز هیدروژن بود. نتایج بدست آمده نشان داد که آند Cu/Ni/YSZ پایداری بیشتری در حضور گاز متان دارد. حضور ساماریوم باعث افت عملکرد می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد صفحه‌ای #روش تزریق(Infiltration) #کامپوزیت آند

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)