پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علیرضا بدیهی نجف آبادی [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]
چکیده: پیل های سوختی اکسید جامد وسایل الکتروشیمیایی برای تولید انرژی پاک هستند که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. مهم ترین چالش پیش رو برای تجاری سازی پیل های سوختی اکسید جامد، نیاز به دمای کارکرد بالا برای این پیل ها می باشد. یکی از راه های کاهش این دمای کارکرد، کاهش ضخامت لایه الکترولیت پیل سوختی می باشد. روش چاپ جوهرافشان که روشی نام آشنا برای چاپ داده های رایانه ای بر روی کاغذ به حساب می آید، امروزه به عنوان روشی کم هزینه و پربازده برای ساخت لایه های نازک سرامیکی شناخته شده است. در این پایان نامه، دوغاب های تهیه شده از پودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا برای چاپ لایه های نازک الکترولیت بر روی زیرلایه های تخت گرافیتی مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور بررسی قابلیت چاپ، خواص رئولوژی دوغاب ها شامل چگالی، کشش سطحی و گرانروی دوغاب ها اندازه گیری شد. برای جدا کردن لایه های الکترولیت تهیه شده از زمینه گرافیتی، لایه ها در دمای °C 900 پیش پخت شده و سپس اثر دما و زمان تف جوشی برای رسیدن به لایه های چگال و بدون نقص بررسی شد. ضخامت لایه ها به کمک میکروسکوپ نوری اندازه گیری شد که ضخامت متوسط μm 60 را پس از حدود 400 بار چاپ نمایان ساخت. به منظور ارزیابی ریزساختار، آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس بر روی نمونه ها انجام شد. سختی لایه ها نیز به کمک آزمون های میکروسختی سنجی و نانو فرورفتگی به دست آمد. نتایج این آزمون ها نشان داد که روش چاپ جوهرافشان می تواند به عنوان روشی قابل قبول برای تولید لایه های نازک الکترولیت مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد #چاپ جوهرافشان #زیرکونیای پایدار شده با ایتریا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)