پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عبدالله گفتی [پدیدآور اصلی]، رضا طاهریان[استاد راهنما]
چکیده: خطاهای ایجادشده بر روی خطوط انتقال فشارقوی می‌توانند به خاموشی‌های گسترده منجر شوند و درنتیجه باعث زیان‌های اقتصادی وسیعی می گردد. یک شاخص کلیدی قابلیت ملاحضه در خطوط انتقال، انتخاب مقره های فشارقوی مناسب است. چون مقره‌ها، عایق بسیار مناسبی هستند. لذا آن ها به عنوان جدا کننده سیم حامل جریان از پایه و کنسول استفاده می‌شود و درنتیجه پایه و کنسول عایق باقی می‌مانند. این قطعات از دو قسمت چترک و هسته تشکیل‌ شده است. در این تحقیق تلاش می‌کنیم چترک و هسته را با استفاده از مواد جدید و نانو مواد به‌صورت کامپوزیتی بسازیم. به علت عملکرد ممتاز، پوشش‌های سیلیکون رابر HTV در شرایط مرطوب و آلودگی شدید، برای مقره های ولتاژ بالای خطوط انتقال از این پوشش‌ها استفاده می‌کنند. برای ایجاد مقاومت سایش و فرسایش و بهبود زاویه ترکنندگی و مقاومت ولتاژ فرکانس قدرت در شرایط مختلف، در این پوشش‌ها از پرکننده‌ها استفاده می‌شود. تری هیدرات آلومینیوم (ATH) و نانوذرات اکسید تیتانیوم (TiO_2) در این میان به‌عنوان بهترین پرکننده شناخته‌شده است. در کار حاضر جهت انجام یک مطالعه مقایسه‌ای روی عملکرد چترک ها که در آن‌ها پرکننده به‌صورت تنها و باهم دیگر به سیلیکون رابر با درصدهای مختلف اضافه‌شده که 9 سری نمونه با درصدهای متنوع از جهت حجم و نوع پرکننده تهیه‌شده است. نمونه‌های بیان شده تحت آزمایش الکتریکی شرایط خشک، باران مصنوعی، نمونه خراش‌دار و آزمون فرسایش مورد برسی قرار گرفتند. آزمایش‌ها نشان دادند که استفاده از نانوذرات ATH در آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در حالت خشک در 60 ثانیه بالاتر از حد استاندارد جواب داده و باعث افزایش تقریباً دو برابری استقامت ولتاژ در حالت خیس نسبت به نمونه سیلیکون رابر خالص‌ شده است. TiO_2 در همه آزمون‌ها باعث تأثیر فوق‌العاده شده است، در آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در حالت خشک در60 ثانیه بالاتر از حد استاندارد جواب داده به‌ویژه باعث افزایش تقریباً 3 برابر در مقایسه به سیلیکون رابر خالص در آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در حالت خیس شده است. نتایج حاصل از آزمون فرسایش تأثیر بسزای ATH را نشان می‌دهد، همچنین جهت بررسی و مقایسه خاصیت آب‌گریزی پوشش‌ها از آزمون اندازه‌گیری زاویه تماسی استفاده شد، نتیجه آزمون نشان می‌دهد که ذرات تقویت‌کننده زاویه ترکنندگی را 14% نسبت به سیلیکون رابر خالص افزایش داده است. تحقیقات بروی ساخت هسته به این صورت انجام‌گرفته که 3 سری هسته از رزین اپوکسی تقویت‌شده با فیبر شیشه با درصدهای 10 و 13 و 15 درصد ساخته‌شده است و تحت آزمون کشش قرارگرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقره کامپوزیتی #سیلیکون رابر HTV #اکسید تیتانیوم #تری هیدرات آلومینیوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)