پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
نعیمه گرشاسبی [پدیدآور اصلی]، مجید محمدی[استاد راهنما]، منصور بزرگ[استاد مشاور]
چکیده: با گسترش جمعیت و افزایش تقاضا برای مصرف انرژی، نیاز به سیستم‌هایی با مصرف انرژی پایین‌تر و بازدهی بالاتر، بیشتر از گذشته احساس می‌شود. توربین‌های گازی و موتورهای احتراق یکی از این سیستم‌ها به شمار می‌رود. اعمال پوشش‌های سد حرارتی روی اجزای احتراقی سبب افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت و انرژی می‌شود، زیرا با افت دما در این پوشش‌ها می‌توان دمای احتراق را افزایش داد. این پوشش‌ها با خاصیت هدایت حرارتی پایین، ضریب انبساط حرارتی بالا، خواص حرارتی و شوک پذیری مناسب از تخریب اجزا در دمای بالای کاری محافظت کرده و افزایش طول عمر آن‌ها را سبب می‌شوند. مسئله ی مهم یافتن بهینه‌ترین حالت پوشش ازلحاظ برآیند خواص است. هدف از انجام این پژوهش بهبود برخی خواص پوشش‌های سد حرارتی بوده است. به این منظور پوشش لانتانیم سرات کامپوزیت شده با نانو ذرات آلومینا به روش رسوب‌دهی پلاسمای الکترولیتی کاتدی روی زیرلایه فولاد زنگ نزن سری 316L ایجاد شد. پوشش لانتاتیم سرات در 3 درصد وزنی مختلف از نانوذرات آلومینا (5، 10 و 15) تولید شدند. آزمون خوردگی داغ نمونه‌های پوشش داده‌شده در حضور نمک مذاب Na2SO4-V2O5 و در دمای750 درجه به‌صورت کیفی انجام شد. ریزساختار و مورفولوژی پوشش‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی – گسیل میدانی (FE-SEM) و ترکیبات فازی آن‌ها پیش و پس از خوردگی داغ با آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی شد و نتایج آن موردبحث و بررسی قرار گرفت. سختی سطوح با آزمون میکرو سختی سنجی نانو فرورونده (Nano-Indatation) تعیین شد و تأثیر افزودن نانوذرات آلومینا موردمطالعه قرار گرفت. بررسی نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌ها نشان داد که پوشش‌های تولیدشده به روش CPED از ساختار مناسبی برای کاربرد پوشش‌های سد حرارتی برخوردارند. با این روش پوشش‌هایی با تخلخل و چسبندگی بسیار مناسب ایجاد شد. همچنین با افزایش مقادیر نانوذرات آلومینا در پوشش کامپوزیتی، همان‌طور که انتظار می‌رفت سختی پوشش‌ها کاهش و چقرمگی آن افزایش یافت. اما مقاومت به خوردگی داغ این پوشش‌ها به دلیل انتخاب نامناسب زیرلایه در حد انتظار نبود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین گازی #پوشش سد حرارتی #هدایت حرارتی #انبساط حرارتی #لانتانیم سرات #آلومینا #پلاسمای الکترولیتی کاتدی #چقرمگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)