پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
اشکان شبان صحرائی [پدیدآور اصلی]، مصطفی حاجیان حیدری[استاد راهنما]، منصور بزرگ[استاد راهنما]، رضا سلطان علیزاده [استاد مشاور]
چکیده: نانو پوشش‌های سخت مانند نیترید تیتانیم و نیترید کروم به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند سختی و استحکام بالا، مقاومت به سایش و خوردگی زیاد در محیط‌های صنعتی و ابزار برش کاربرد فراوانی دارند. در هنگامی‌که این پوشش‌های کامپوزیتی به‌صورت چندلایه مورداستفاده قرار گیرند خواص مکانیکی بسیار خوبی ایجاد می‌کنند. این پوشش‌ها به‌روش‌های گوناگون مختلف لایه نشانی از فاز بخار فیزیکی و شیمیایی ایجاد می‌شوند. در این پژوهش پوشش دولایه TiN/CrN باضخامت کلی 5/1 تا μm2 بر روی سطح فولاد ابزار تندبر 3255/1 به روش لایه نشانی فاز بخار فیزیکی به کمک قوس کاتدی(Arc-PVD) ایجاد شد. آماده‌سازی زیرلایه و ایجاد دقیق پارامترهای پوشش‌‌دهی، با کمک دستگاه Arc-PVD بر روی فولاد تندبر ایجاد شد. سپس آنالیزهای فازی و میکروسکوپیAFM ، GIXRD و FE-SEM مجهز به EDS بر روی نمونه‌های دارای پوشش و بدون پوشش انجام گرفت. پس از تأیید ترکیب شیمیایی پوشش به کمک آزمون میکرو ساختاری کوآنتومتری، در ادامه آزمون‌های مکانیکی و تریبولوژیکی شامل نانو سختی‌سنجی، نانو خراش و مقاومت سایشی با آزمون پین روی دیسک انجام پذیرفت. آزمون‌های خوردگی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول رینگر، برای تعیین ویژگی مقاومت به خوردگی نمونه‌ها به‌کار گرفته شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که نانو پوششTiN/CrN، دارای سختی بالاتر، مدول یانگ بیشتر، میزان سایش کمتر و کمترین نرخ میزان خوردگی نسبت به نمونه‌ی فولاد تندبر بدون پوشش است. در آخر کاربردهای مناسب برای پوشش‌های نانو کامپوزیت بر روی فولاد تندبر جهت اعمال بر روی فولاد ابزار برش مورداستفاده در صنعت بیان شد. .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: رسوب‌گذاری فیزیکی بخار #تبخیر قوس کاتدی #نانو پوشش TiN/CrN #نانو سختی #آزمون پین روی دیسک و آزمون خوردگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)