پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سیده مهلا سیف زاده عمرانی [پدیدآور اصلی]، محسن کریمی[استاد راهنما]، منصور بزرگ[استاد راهنما]
چکیده: فولاد‌های زنگ‌نزن آستنیتی گروه پرکاربردی از آلیاژهای مهندسی هستند که امروزه در بسیاری از زمینه‌ها مانند صنعت هوایی، صنایع شیمیایی و نفت و گاز کاربرد دارند. اما مشکل این فولادها خواص تریبولوژیکی ضعیف و مقاومت به خوردگی کم آن‌ها در بعضی محیط‌ها است. یکی از راه‌های معمول برای بهبود خواص ذکر شده، پوشش‌دهی سطح این فولادها است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر ریزساختار زیرلایه بر خواص مکانیکی، خوردگی و تریبولوژیکی پوشش TiN اعمال شده روی فولاد زنگ‌نزن 301 AISI بود. برای تحقق این امر، لایه TiN با استفاده از روش تبخیر قوس کاتدی روی زیرلایه‌های درشت‌دانه و فوق ریزدانه اعمال شد. برای شناسایی فازهای تشکیل‌شده در پوشش از پراش اشعه ایکس (GIXRD) استفاده شد و ریزساختار و ضخامت نمونه‌های پوشش‌ داده‌ شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) مورد بررسی قرارگرفت. به ‌منظور بررسی توپوگرافی و زبری سطح، آنالیز (AFM) روی سطوح پوشش‌ها انجام شد. مقاومت به خوردگی با استفاده از آزمون‌های خوردگی (پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی) مورد بررسی قرارگرفت و مقاومت سایشی و ضریب اصطکاک پوشش توسط آزمون پین روی دیسک بررسی شد. با بررسی‌های FESEM و XRD مشخص شد که در شرایط یکسانی از اعمال پوشش، ضخامت پوشش تشکیل شده روی نمونه‌ی فوق ریزدانه بیشتر است. مشخص شد که با اعمال پوشش TiN روی نمونه‌ها، مقاومت به خوردگی بهبود پیدا کرده است‌؛ اما مقاومت به خوردگی نمونه فوق ریزدانه بسیار بهتر از درشت‌دانه بود. از طرفی خواص سایشی نمونه‌ها نیز با اعمال پوشش بهبود یافت و نمونه فوق ریزدانه با پوشش TiN، کاهش ضخامت کمتری نسبت به نمونه درشت‌دانه نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فولاد زنگ‌نزن 301 AISI #تبخیر ‌قوس‌کاتدی #نیترید تیتانیوم (TiN) #مکانیکی #تریبولوژیکی #خوردگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)