پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسین رضوانی ولوکلایی [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]
چکیده: فرآیند شکل دهی حجمی ورق فلزی، اغلب ترکیبی از فرآیند شکل دهی ورق فلزی و شکل دهی حجمی است که در آن جریان مواد در سه بعد انجام می‌گیرد. فرآیند تولید بوش فلزی به طور مرسوم با استفاده از ماشینکاری انجام می گیرد. این فرآیند علاوه بر زمان بر بودن، دورریز زیادی هم تولید می کند. فرآیند بازیافت نیز معمولاً با هزینه همراه خواهد بود. روش جایگزین برای این روش، می تواند استفاده از روش شکل دهی ورق در ترکیب با روش های شکل دهی حجمی باشد. ترکیب این روش ها، مزیت هایی مانند دقیق بودن ابعاد قطعه نهایی، کاهش ماشین‌کاری نهایی، افزایش سرعت تولید، خواص بهتر محصول به دلیل کار سختی ماده را به‌دست می‌دهد. در این پایان‌نامه مطالعه بر روی ساخت بوش فلنج‌دار از ورق-های آلیاژ آلومینیوم AA3003، فولاد زنگ‌نزن 304 و مس، با استفاده از شکل دهی حجمی ورق فلزی مورد نظر قرار گرفته است. قالب از لحاظ مکانیکی و هندسی باید طوری طراحی گردد که علاوه بر ایجاد جریان مناسب مواد، نیروهای شکل‌دهی را تحمل کرده و دچار شکست نشود. در این راستا، ابتدا پروفیل سنبه و کانال قالب جهت تولید بوش فلنج دار استاندارد و قرار دادن هسته قالب درون حلقه فشاری، طراحی و اجرا شد. در طراحی حلقه فشاری، روابط تئوری همراه با آزمون شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت که در این طراحی، ابعاد حلقه فشاری با قرار دادن نیروهای فشاری مختلف محاسبه شد. در گام بعد، آزمون کشش تک‌محوری و فرآیند شکل دهی بوش فلنج دار انجام شد. در ادامه، نمونه ها شکل داده شده و مورد آزمون سختی‌سنجی قرار گرفت. آزمون سختی‌سنجی بر روی نمونه ها نشان می دهد در قسمت های فلنج دار بوش، سختی به نسبت زیاد شده و در دیواره ها سختی کمی ایجاد شده است. در انتها برای تعیین دقت و صحت، نتایج تجربی با شبیه سازی مقایسه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکل دهی حجمی ورق فلزی #بوش فلنج دار #تغییر شکل مومسان #جریان مواد #تریبولوژی #آلیاژ آلومینیوم 3003 #فولاد زنگ‌نزن 304

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)