پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امید رئیس زاده [پدیدآور اصلی]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، اصغر عزیزی[استاد راهنما]، مصطفی پایمرد [استاد مشاور]
چکیده: مطالعات کانی شناسی که شامل شناسایی کانی های بارزش و باطله، بافت ماده معدنی، نحوه قرار گیری کانه و باطله، ابعاد و درجه آزادی است اولین مرحله از فرآوری بوده و نقش بسیار مهمی در جهت بهبود وضعیت فعلی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی دارد. در این تحقیق، مطالعات کانی شناسی، شیمی کانسنگ و تعیین درجه آزادی با رویکرد فرآوری بر روی خوراک کارخانه فرآوری معدن سرب و روی گوشفیل صورت گرفت. معدن گوشفیل در منطقه معدنی ایرانکوه واقع در 20 کیلومتری جنوب غربی اصفهان شده است. کانی‌های اصلی مشاهده شده توسط میکروسکوپ نوری اسفالریت، گالن و پیریت می باشد که همراه با باطله های شیل های سیاه رنگ ،دولومیت ،باریت و کوارتز مشاهده می شوند.کانی‌های رسی از قبیل میکا، ایلیت و کائولینیت بوسیله آنالیز پراش اشعه ایکس آشکارگردید. بر اساس آنالیز ICP- MS صورت گرفته بر روی نمونه معرف کانسنگ میزان In و Cd به ترتیب 3/2 و 2/62 گرم بر تن تعیین گردید. در طیف سنجی میکرورامان آشکار شدن طیف مربوط به اسفالریت غنی از آهن در نمونه فلوتاسیون روی قابل توجه است. به منظور بررسی درجه آزادی و انتخاب بهترین محدوده، نمونه ها پس از سنگ-شکنی و آسیاب در 8 محدوده ابعادی تقسیم بندی شدند. در محدوده ابعادی 105 تا 149 میکرون، گالن به درجه آزادی 69 درصد و اسفالریت به درجه آزادی 66 درصد می رسند. همچنین آنالیز XRD در این محدوده کانی‌های کوارتز، دولومیت، مسکویت، گالن و اسفالریت را نشان می دهد. نتایج بدست آمده از آزمایش های فلوتاسیون نشان داد که با کاهش اندازه ذرات، بازیابی سرب و روی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان بازیابی سرب (61.89) و روی (88.87) در محدوده ی ابعادی 105 تا 149 بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانی شناسی #سرب #روی #گوشفیل #فرآوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)