پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهدی زارعی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، هادی بیاری [استاد مشاور]
چکیده: امروزه روش های ژئوفیزیکی به طور گسترده در کارهای معدنی از جمله در مراحل پی جویی، اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی به کار می رود، دلیل استفاده روز افزون از این روش ها این است که با هزینه و زمان کم کاربردی تر و دارای سرعت بیشتر هستند و متناسب با آنها نرم افزارهای مختلف وکارآمدی جهت پردازش و مدل سازی داده های بدست آمده از این روش ها به وجود آمده اند. ازآنجا که مطالعه کانسارهای سرب و روی مدنظر است و این کانسارها بر اساس شواهد عینی و نتایج برداشتهای زمین‌شناسی در منطقه عموماً ماهیت پراکنده دارند، لذا بهترین روش مطالعه ژئوفیزیک، روش اندازه‌گیری پلاریزاسیون‌القایی و اندازه‌گیری مقاومت ‌مخصوص ‌الکتریکی است. محدوده اکتشافی تخت پی در راه شاهرود به گرگان ( جاده توسکستان) واقع شده است که پس از طی 30 کیلومتر از مسیر اصلی و عبور از روستای فرحزاد و ورود به فرعی سمت چپ جاده (شمال منطقه) و طی 7 کیلومتر جاده خاکی به کانسار مربوط می‌رسیم. این ناحیه در 3/5 کیلومتری شرقی محدوده معدنی پیچمتو و 6 کیلومتری شمال شرقی محدوده معدنی تاش و مجن واقع است و تاکنون عملیات ژئوفیزیک اکتشافی در آن صورت نگرفته است. آب و هوای منطقه مورد مطالعه، آب و هوای معتدل تا سرد کوهستانی است و معمولا نزدیک به 4 ماه و حتی در برخی موارد تا دو فصل سال پوشیده از برف است. اما در نواحی کم‌ارتفاع و هموار‌تر آب و هوا منطقه معتدل است.مواد معدنی مورد مطالعه در محدوده عمدتاً سرب و روی می‌باشد. ذخیره سرب منطقه غالباً از نوع سولفوریک و به صورت کانی گالن است که بخشی از این ذخیره در نزدیکی سطح زمین بر اثر هوازدگی به کانی سروزیت و در حالات بسیار نادر به کانی انکلزیت تبدیل شده است. اما به طور کلی گالن در برابر هوازدگی تا حد زیادی مقاومت می‌کند لذا علیرغم هوازدگی قسمتهای سطحی،‌ بخشهای درونی به صورت دست نخورده باقی می‌ماند. کانی سازی در این بخش بیشتر در داخل سنگ آهک و دولومیتهای سازند لار صورت گرفته است که بالاخص در ریفها و زونهای درزه‌‌دار یا ریفهای فروریزشی و در تغییرات رخساره‌ای سرب متمرکز شده‌است. این مساله نمایانگر کنترل و تمرکز ماده‌ معدنی به درجه تغییرات دگرگونی مربوط به چین‌خوردگی و روراندگی است. این انباشته‌ها از رگه‌های کوچک ده سانتی‌متری تا پنجاه سانتی‌متری و حتی یک متری متغیر است. به دلیل توانایی آرایش دوقطبی- دو قطبی در کاهش اثر جفت شدگی الکترومغناطیسی و قدرت تفکیک خوب آن، برداشت ها با این آرایش و در سه پروفیل با دستگاه ژﺋوالکتریک ABEM SAS 4000 انجام شده است. سپس مدل سازی دو بعدی هموار و پارامترهای همراه با تصحیحات توپوگرافی به صورت شبه مقاطع دو بعدی با استفاده از نرم افزار Res2Dinv صورت گرفته است. عمق تجسس حداکثری با توجه به توپوگرافی منطقه و دستگاه مورد استفاده 60 متر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطبش القایی #مقاومت ویژه الکتریکی #کانسار سرب و روی #کانی سازی عدسی شکل و رگه ای #آرایه دوقطبی-دوقطبی #تخت پی #تاش #شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)