پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حمید بیژنی کلاته احمد [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، حسن ریاحی [استاد مشاور]
چکیده: روش‌های ژئوفیزیکی از جمله‌ روش‌های مناسب جهت پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی می‌باشند. استفاده از دو یا چند روش اکتشافی در کنار یکدیگر و ترکیب آنها با اطلاعات دیگری همچون مطالعات زمین‌شناسی، می‌تواند احتمال کشف و امکان دست‌یابی به مناطق امید بخش را افزایش دهد. رایج‌ترین روش در اکتشاف کانسارهای سولفیدی، روش مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی (IP) است. از این رو به منظور اکتشاف ماده معدنی سرب و روی در منطقه هفت‌هر در فاصله 135 کیلومتری شمال غرب یزد و 32 کیلومتری غرب شهر عقدا از این دو روش استفاده شده است. با توجه به اطلاعات زمین شناسی منطقه و همچنین مطالعات پیشین ماده معدنی در این محدوده از نوع ماسیوسولفید و شامل سولفیدهای سرب، روی و آهن است که در درون شیل ها قرار گرفته است. در تحقیقات پیشین، یک پتانسیل اقتصادی از کانسارهای سرب و روی در بخش‌های مختلف منطقه گزارش شده که با روش‌های مقاومت‌ویژه و IP مورد شناسایی قرار گرفته است. در مرحله نخست در این تحقیق، برای شناسایی مناطق امید بخش از یک آرایه مستطیلی در سطح منطقه استفاده شد. سپس، برای بررسی دقیق‌تر، تعیین اندازه و عمق احتمالی ذخیره، 3 پروفیل با طول‌های متفاوت طراحی و برداشت‌های مقاومت‌ویژه و IP با استفاده از آرایه دوقطبی-دوقطبی بر روی این 3 پروفیل اجرا گردید. در مرحله بعد، داده‌های مقاومت‌ویژه و IP جمع‌آوری شده با استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری Res2dinv و Zondres2d پردازش و مدل‌سازی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، کانی‌سازی احتمالی با راستای شرقی – غربی در منطقه رخ داده است. این کانی‌سازی در شکل رگه‌ای و به مقدار کمتر به شکل پراکنده رخ داده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که مناطق دارای کانی‌سازی رگه‌ای دارای مقاومت‌ویژه کمتر و بارپذیری بالا هستند. در حالی که مناطق دارای کانی‌سازی پراکنده، دارای مقاومت‌ویژه متوسط به بالا و بارپذیری بالا هستند. در نهایت، برای ارزیابی میزان ذخایر فلزی سرب و روی و تعیین دقیق‌تر نوع کانی‌سازی‌ها و سایر جزئیات چند نقطه حفاری نیز پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطبش القایی (IP) #مقاومت‌ویژه الکتریکی #آرایه دوقطبی-دوقطبی #سرب و روی‌ #هفت‌هر #عقدا

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)