پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
میثم رحمانی [پدیدآور اصلی]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، محمد کارآموزیان [استاد مشاور]
چکیده: مطالعات کانی شناسی که شامل شناسایی مواد معدنی و باطله، بافت ماده معدنی، ابعاد و نحوه قرارگیری کانه و باطله و درجه آزادی است اولین مرحله از فرآیند فرآوری بوده و نقش بسیار مهمی در جهت بهبود وضعیت فعلی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی دارد. در این راستا مطالعات کانی شناسی-ژئوشیمیایی توسط میکروسکوپ نوری، XRD، SEM، XRF و ICP-OES بر روی نمونه های سنگ معدن مس اکسیدی امیرآباد واقع در 30 کیلومتری شمال شرق معدن مس سرچشمه انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده کانی سازی مس به صورت مالاکیت، کریزوکلا، تنوریت، کالکوزیت، کوولیت، دیژنیت، کالکوپیریت، بورنیت، مس طبیعی، آلیاژ سرب و روی و مس و سولفید مس و نقره در سنگ میزبان آندزیتی-تراکی آندزیتی و گابرو در دو جبهه کار معدن امیرآباد رخ داده است. علاوه بر آن کانی های هماتیت و مگنتیت، اکسیدهای منگنز، ایلمینیت، پیریت، آلیاژ سرب و مونازیت در نمونه ها مشخص گردید. کانی های باطله شامل کوارتز، پلاژیوکلاز (آلبیت)، اورتوکلاز، کلینوکلر، مسکوویت، کلسیت، اولیوین، پیروکسن، مونت موریلونیت، ورمیکولیت می باشند. میزان عنصر مس از 0168/0 تا 5/7 درصد و میزان آهن از 4/1 تا 2/7 درصد و میزان تیتانیم 5/0 تا 05/1 درصد در دو جبهه کار آشکار گردید. به منظور انتخاب بهترین اندازه ذرات برای خردایش و تشخیص انواع درگیری ها، 9 محدوده ابعادی خردایش و تجزیه سرندی انجام شد. درگیری کانی های اکسیدی مس بیشتر به صورت پراکنده و ساده با فاز باطله می باشد که در بازه 500 تا 177 میکرون به درجه آزادی بیش از 50 درصد رسیده، سپس غلظت مس در سه محدوده ابعادی (500، 250 و 177 میکرون) تعیین شد و بهترین غلظت مس در حد 8/3 درصد برای اندازه ذرات 500 میکرون به دست آمد. کانی های سولفیدی مس در محدوده ابعادی بعد از 177 میکرون به درجه آزادی 50 درصد رسیدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانسنگ مس #کانی شناسی #فرآوری #درجه آزادی #آنالیز SEM #امیرآباد #رفسنجان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)