پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حميد پرورده [پدیدآور اصلی]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، محمدمهدی سالاری راد [استاد راهنما]، منصور ضیائی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق از روش آنالیز تصویر، به منظور ماشینی کردن فرایند سنّتی شناسایی و بررسی های میکروسکوپی برای تعیین پارامترهای کمّی ذرّات موجود در مقاطع، استفاده شده است. برای این منظور، نمونه هایی از کانسنگ آهن معدن دیان، جمع آوری و از آنها مقاطع نازک- صیقلی، تهیّه شد. بررسی میکروسکوپی مقاطع نشان داد که کانه ی اصلی نمونه ها، هماتیت و باطله ی اصلی سیلیس و به مقدار کمتر، باریت است. سپس نمونه ها در فراکسیون های ابعادی مختلف خرد شده، و از ذرّات حاصل در هر فراکسیون، مقاطع صیقلی، تهیّه شد. ابتدا با استفاده از میکروسکوپ نوری و با روش-های متداول کانی شناسی، پارامترهای کمّی ذرّات موجود در این مقاطع، مانند تعداد ذرّات(n)، میانگین طول(L) و عرض(B) ذرّات، میانگین محیط(P) و مساحت(A) ذرّات، طویل شدگی ، گردشدگی و به ویژه درجه آزادی ، محاسبه شد. لازم به ذکر است که درجه آزادی بر اساس تعیین دقیق مساحت ذرّات، محاسبه می شود. در مرحله ی بعد و به منظور اتوماسیون سازی این فرایند زمان-بر، اقدام به نوشتن کد آنالیز تصویر در محیط نرم افزار R2009a MATLAB شد، که می تواند تمامی این پارامترهای کمّی را، در عرض چند ثانیه، محاسبه نماید، کاری که در عمل، نیاز به ساعت ها، بررسی میکروسکوپی دارد. به منظور اعتبارسنجی و کسب اطمینان، از صحّت نتایج کد آنالیز تصویر، نتایج خروجی کد با نتایج حاصل از اندازه گیری های چشمی بر روی ده ها تصویر، مقایسه شد، مقایسه ی نتایج، دقّت و صحّت کد نوشته شده را، به اثبات رساند. کد نوشته شده باعث تسهیل فرایند شناسایی و بررسی های میکروسکوپی برای تعیین پارامترهای کمّی ذرات، که اوّلین قدم در جهت فراوری هر کانه ای است، خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنالیز تصویر #درجه آزادی #متلب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)