پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمود خرمانی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، ایمان آقایان[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: بتن ماده‌ای است که در سازه‌ها به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. خواص مهندسی و عملکرد بتن، هم به ویژگی ساختاری و هم به خواص ترکیبات آن بستگی دارد که معمولاً در آزمایشگاه ارزیابی می گردد. طراحی و تحلیل سازه های بتنی عمدتاً بر اساس این فرض است که بتن را می‌توان به‌عنوان یک ماده‌ی همگن در نظر گرفت درحالی‌که این ماده یک کامپوزیت ناهمگن متشکل از سنگ‌دانه‌ها، خمیر سیمان و حفرات هوا و ناحیه انتقالی رابط (آی تی زد ) است. در این مطالعه مدل های اجزای محدود دو بعدی و سه بعدی مزو مقیاس نمونه های بتن در نرم افزار آباکوس با استفاده از پردازش تصاویر سی‌تی ‌اسکن تهیه‌ شده است تا قادر باشد با تعریف مشخصات مکانیکی هر یک از مصالح تشکیل‌-دهنده بتن، ریزساختار آن مدل تشکیل و به صورت عددی خواص مکانیکی آن ارزیابی گردد. به ‌این ‌ترتیب می‌توان مدل های عددی بتن را تهیه و بجای عملیات آزمایشگاهی، خواص آن را به‌صورت عددی تعیین نمود. یک کد در نرم افزار متلب برای پردازش تصاویر نمونه های بتنی نوشته شده است. تصاویر به وسیله دستگاه سی تی اسکن بیمارستان قلب شهید رجایی تهران تهیه گردیده است. چارچوبی کلی از توموگرافی محاسباتی کمیتی (کیو سی تی ) برای ساختن تصویر سه بعدی از نمونه های بتنی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این تحقیق ایجاد روشی نوین برای تعیین مقاومت فشاری بتن واقعی به صورت عددی است. در این پژوهش مدل های المان محدود برای دو نوع نمونه مکعبی و یک نمونه استوانه ای بتنی با استفاده از تصاویر سی تی اسکن و همچنین استفاده از مدل ترکیبی خسارت-پلاستیک بتن (سی دی پی ) در نرم-افزار آباکوس ایجاد گردید که با استفاده از این مدل می توان الگو های شکست و ترک بتن در فشار و کشش را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#‏پردازش تصویر #نمونه بتن #سی تی اسکن #نرم افزار متلب #نرم افزار آباکوس #سی دی پی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)