پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
زینب رنجبر فهلیانی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، فریبرز روشن [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهم ترین مراحل طراحی فضاهای زیرزمینی انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای آن فضا است. در بسیاری از موارد، سیستم های نگهداری برای تونل بر اساس تجربه مهندسین طراح انتخاب می شود. بنابراین به جای استفاده از معیارهای علمی، قضاوت های شخصی بیشترین نقش را در انتخاب سیستم نگهداری ایفا می کند. اما انتخاب سیستم نگهداری مناسب به پارامترهای اقتصادی و فنی بستگی دارد. بنابراین مسأله انتخاب سیستم نگهداری برای فضاهای زیرزمینی یک مسأله تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای تونل های دسترسی معدن سرب و روی گوشفیل مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، یکی از تونل های دسترسی به ماده معدنی این معدن که در تراز 1565 قرار گرفته است، مورد بررسی ژئومکانیکی قرار گرفته است. این تونل دارای مقطع مربع شکل و ابعاد 5/4×5/4 متر است و از دو تونل عمود بر هم تشکیل شده است. همچنین هر دو تونل از دو محدوده دولومیت و دولومیت مینرالیزه عبور می-کنند. در این تحقیق 8 نوع سیستم نگهداری برای 4 محدوده مختلف این تونل در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار UDEC مقادیر جابجایی و ضریب اطمینان محاسبه شده است. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره SAW، TOPSIS، ELECTRE و AHPو با توجه به معیارهای ضریب اطمینان، سهولت اجرای سیستم، جابجایی و نیاز به نیروی انسانی، سیستم نگهداری مناسب برای هر کدام از محدوده های این تونل، انتخاب شده است. سیستم نگهداری انتخاب شده برای هر 4 محدوده معرفی شده در این تونل، استفاده از پیچ سنگ به طول 4 متر و با فاصله داری 5/1 متر در سقف و دیواره-های تونل است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن سرب و روی گوشفیل #سیستم نگهداری #تصمیم گیری چندمعیاره #تحلیل پایداری تونل #UDEC

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)