پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
میلاد مونسان [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در یک معدن، برای تعیین محل دمپ باطله باید تحقیقات اساسی و جامعی انجام شود تا بتوان بهترین مکان را برای دمپ باطله انتخاب کرد. البته این انتخاب خود شامل تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات زیادی است. تعیین محل دمپ باطله یکی از ارکان اصلی در هر معدن است، زیرا این دمپ تا مدت زیادی در معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد و تمام مسائل مختلف را به خود اختصاص می‌دهد. باتوجه به بررسی‌های انجام شده، میزان برداشت باطله در طی یک روز در معدن مس عباس‌آباد، بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود دمپ باطله‌ای که در این پایان‌نامه محل آن انتخاب خواهد شد،با توجه به وزن مخصوص نابرجا باطله که 1.7 و وزن مخصوص برجا باطله حدود 2.73 می‌باشد، باطله حدود ۲۰ میلیون تن را در خود جای دهد. در این تحقیق با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی، اطلاعات مربوط به شاخص‌ها، تصاویر ماهواره‌ای و استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مناطق مستعد برای جانمایی دمپ باطله شناسایی شدند. بدین منظور ابتدا داده‌های مورد نیاز مانند نقشه های زمین شناسی منطقه، نقشه رقومی، توپوگرافی و ... پس از برداشت های صورت گرفته و محدودیت های موجود تهیه شد، پس از آن عوامل موثر در تعیین دمپ باطله مانند: شیب، آب‌های سطحی، مسیرهای دسترسی و ... بر اساس مطالعه مقالات و شرایط موجود در معدن مشخص شد، سپس این عوامل توسط کارشناسان، که شامل متخصصان معدنی و دانشگاهی بود، مورد نظرسنجی قرار گرفت. براساس روش فازی دلفی، ضرائب مربوط به هر لایه از تجزیه و تحلیل پرسش نامه ها به دست آمد. پس از بررسی های انجام شده در معدن، تعدادی از این شاخص ها با یکدیگر تلفیق و یا حذف شدند. هرلایه اطلاعاتی به طور جداگانه وارد نرم‌افزار GIS شد و خروجی تمام لایه‌ها به دست آمد. پس از آن، نتایج دو روش با یکدیگر تلفیق و خروجی مورد نظر به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش تصمیم گیری چندمعیاره و چند معیاره فازی #جانمایی دمپ باطله #معدن مس عباس‌آباد #سیستم اطلاعات جغرافیایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)