پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سجاد زارعی [پدیدآور اصلی]، رامین رفیعی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: انتخاب روش مناسب برای حمل موادمعدنی نیازمند بررسی از دیدگاه های مختلف هست؛ که به‌منظور این فرآیند باید حجم زیادی از داده ها جمع آوری، ترکیب و تجزیه ‌و تحلیل شوند تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است درنتیجه انتخاب تأثیر داشته باشند، صورت پذیرد؛ بنابراین بسته به نوع کارکرد مورد نظر باید شاخص ها با معیارهایی تلفیق شود تا بتوان روش مناسبی را انتخاب کرد. نظر به اینکه هدف از انجام این تحقیق، انتخاب و طراحی رویکرد مناسب برای حمل کنسانتره زغال سنگ از کارخانه زغال شویی شرکت البرز شرقی به مقصد است، سعی بر این شده است که با بررسی شرایط موجود منطقه، عوامل مؤثر و روش های حمل رویکردی مناسب ارائه شود. محدوده موردنظر حدفاصل کارخانه زغال شویی البرز شرقی تا ایستگاه قطار زرین شهر است. طبق انجام تحقیقات مسیر ذکرشده دارای طول جاده ای 25 کیلومتر است و همچنین شیب مسیر 2 درصد است که شیب به سمت ایستگاه قطار واقع در زرین شهر است. طبق گزارش‌های توپوگرافی منطقه در نقاط مختلف دارای پستی بلندی های بسیار زیاد است. در این تحقیق برای انتخاب روش حمل کنسانتره ابتدا اثرات بهره‌برداری روش فعلی مورد بررسی قرارگرفته و سپس عوامل تأثیرگذار برای انتخاب روش حمل، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy DEMATEL مورد بررسی قرارگرفته که عوامل فنی (شیب مسیر، طول مسیر و ...)، عوامل اقتصادی (هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه آماده‌سازی و ...) و عوامل منطقه ای( توپوگرافی، وجود گسل و ...) برگزیده شده اند. در ادامه با معیارهای حاصل شده از تکنیک DEMATEL Fuzzy، از بین روش های حمل با کامیون، نوار نقاله، هوای فشرده و لوله دوغاب، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy ANP در دو حال فازی نوع اول و نوع دوم، روش حمل نوار نقاله انتخاب شده است. درنهایت نوار نقاله ای منجید دار به عرض 650 میلی متر و سرعت 2 متر بر ثانیه طراحی شد که ظرفیت باربری 200 تن بر ساعت را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصمیم گیری چند معیاره – حمل مواد معدنی – معدن طزره – زغال سنگ – فازی نوع دوم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)